Uitlegfilmpjes

Vragen om het beter te snappen

– Wat waren de oorzaken van WO I?  Welke rol speelde het Von Schlieffenplan bij de start van de oorlog? Noem ook de aanleiding.

– Welke bondgenootschappen vochten tegen elkaar? Tijdens WO I traden er veranderingen op in deze bondgenootschappen. Noem er 2.

– Vertel iets over het karakter van de oorlog.

– Wie won uiteindelijk? Wat stond in het Verdrag van Versailles? Wat was de invloed van dit verdrag op Duitsland ?

Powerpoints uit de les

– De Tweede Industriële Revolutie – nieuwe mogelijkheden, nieuwe problemen

– Een nieuw soort oorlog

– De impact van de oorlog

Filmpjes horende bij de powerpoint

– Van het westelijk front geen nieuws (deel 1)

– Dulce et decorum est

– Shell shock 1

– Shell shock 2

– Explosie loopgraven

– Histoclip