Uitlegfilmpje

Vragen om het beter te snappen

– Leg uit hoe fascisten en nazi’s zo populair werden en hoe ze zo’n ijzeren grip op de bevolking wisten te krijgen.

– Noem één duidelijk verschil tussen fascisten en nazi’s.

– Welke kritiek had men voor 1933 op de Duitse democratische regering

– Welke manieren gebruikte de NSDAP om hun ideeën aan de man te brengen

– Waarom was er, zowel in Duitsland als in Nederland, betrekkelijk weinig verzet

Powerpoints uit de les

– Een communistische samenleving

– Communisme in Europa

– Eén volk, één rijk, één leider

– Antisemitisme en fascisme in Europa

Afbeeldingen horende bij de les

– Pop Adolf Hitler

Filmpjes horende bij de les

– Een mooi gedicht

– Partijdag Neurenberg

– Speech Hitler

– Speech Hitler (Nederlandse ondertiteling)

– Speech Chamberlain

Film: Adolf Hitler Rise of Evil

– Duitse propaganda: bombardement Nijmegen