Uitlegfilmpje

Vragen om het beter te snappen

– Leg uit welke invloed technische uitvindingen hadden op de politiek.

– Democratische partijen gebruikten deze nieuwe techniek anders dan totalitaire partijen. Noem deze verschillen.

– Waarom mhadden zijn methodes toen meer resultaat dan ze nu zouden hebben?

Powerpoints uit de les

Een nieuwe eeuw breekt aan

– Eén volk, één rijk, één leider

– Antisemitisme en fascisme in Europa

Filmpjes horende bij de powerpoint

A trip to the moon

– Partijdag Neurenberg

– Speech Mussolini

– Speech Hitler

– De eeuwige Jood

– Amerikaanse propaganda (sprookjes)