Uitlegfilmpje

Vragen om het beter te snappen

– Wat houdt de term ‘politiek-maatschappelijke stroming’ in?

– Wat zijn de kenmerkende elementen van het liberalisme en wie was de grondlegger van deze ideeën?

– Wat zijn de kenmerkende elementen van het nationalisme?

– Hoe is het nationalisme ontstaan en hoe werden nationalistische gevoelens gestimuleerd?

– Leg in je eigen woorden uit wat er wordt verstaan onder de term socialisme.

– Leg in je eigen woorden uit wat er wordt verstaan onder de term confessionalisme.

– Leg uit wat het feminisme inhoudt aan de hand van de ideeën en doelen van feministen.

Powerpoints uit de les

– Kapitalisme en economisch liberalisme

– Nationale gevoelens

– Nationalisme in de politiek

– Restauratie en liberale revoluties

– Recht voor allen!

– De strijd van arbeiders

– Tegen de revolutie het evangelie

– Een land van minderheden

Filmpjes horende bij de powerpoint

– Wereldtentoonstelling 1889

– Wilhelmus

– Feminisme

– Socialistische gebouwen

– Schoolstrijd

Welkom in de ijzeren eeuw (feminisme)

Welkom in de ijzeren eeuw (de Franse tijd)