Uitlegfilmpje

Vragen om het beter te snappen

– Wat houdt de term ‘kolonialisme’ in? Noem drie voorbeelden in je antwoord.

– Wat houdt de term ‘modern imperialisme’ in en in welk opzicht is dit anders dan kolonialisme?

– Op welke manier heeft de industrialisatie landen aangezet tot het veroveren van gebieden?

– Hoe konden landen deze gebieden redelijk ‘makkelijk’ veroveren? Noem drie voorbeelden in je antwoord.

– Welke politieke en sociale gevolgen had het moderne imperialisme? Noem er in totaal vijf.

Powerpoints uit de les

– Modern imperialisme

– De gevolgen van het moderne imperialisme

Filmpjes horende bij de powerpoint

– Welkom in de ijzeren eeuw (Max Havelaar)