Uitlegfilmpje

Vragen om het beter te snappen

– Waarom kwam vanaf 1900 de bevolking van bijna alle kolonies in verzet tegen de Europese overheersers?

– Welke twee manieren van bestuur voerden de kolonisatoren?

– Welke gevolgen had deze bestuurswijze voor de conflicten rond de onafhankelijkheid?

–Beschrijf de onafhankelijkheidsstrijd in India, Vietnam en Indonesië.

Powerpoints uit de les

– De strijd tegen koloniale overheersing

– De oorzaken van het antikolonialisme