Uitlegfilmpje

Vragen om het beter te snappen

– Beschrijf aan de hand van voorbeelden hoe er werd gestreden in Amerika en Europa voor het abolitionisme.

– Hoe succesvol waren de abolitionisten? Illustreer je antwoord met voorbeelden.

Powerpoints uit de les

– De Europese slavenhandel en slavernij

– Slavenhandel en slavernij- een omstreden geschiedenis (deel 1)

Filmpjes horende bij de powerpoint

– Liedje: strange fruits hanging in the poplar tree

– Dossier geschiedenis: handel in slaven

– Dossier geschiedenis: slaven op de plantages

– 12 Years a Slave trailer