Een strategie om bronvragen te beantwoorden

– Bronnenstrategie

De Tweede Wereldoorlog

– Eén volk, één rijk, één leider

– Fascisme in Europa

– Op weg naar de oorlog

– Onder Duits gezag

– Een ommekeer in de oorlog

– De holocaust

– De strijd tegen koloniale overheersing

– De oorzaken van het antikolonialisme

Katern Duitsland 1871-1945

– Duitse Keizerrijk 1871-1918

– Republiek van Weimar 1919-1933

– Nazi-Duitsland 1933-1945

De wereld na 1945

– Blokvorming en wapenwedloop

– De gevolgen van de Koude Oorlog

– Het economische wonder

– De jeugd breekt los

– Het begin van de Europese samenwerking

– De Europese Unie

– De strijd voor onafhankelijkheid

– Onafhankelijk, maar niet welvarend

– Het einde van de Koude Oorlog

– Nieuwe spanningen

– Globalisering

Katern Koude Oorlog 1945-1991

– Twee ideologische blokken (1945-1955)

– Kritieke momenten (1955-1963)

– Afnemende spanningen (1963-1991)

Veranderend wereldbeeld

– De mens en de wereld centraal

– Kritiek op de kerk

– De Reformatie in Europa

Een nieuwe republiek in Europa

– Strijd om geloof en centralisatie

– De Nederlanden in opstand

– De Republiek als bestuurlijk buitenbeentje

– Machtsverdeling in de Republiek

– De Republiek in bloei

– De wereldhandel

Katern Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515-1648

– Opstand in de Nederlanden (1515-1572)

– Ontstaan van de republiek (1572-1588)

– Ontstaan van de Gouden Eeuw (1588-1648)