Een strategie om bronvragen te beantwoorden

– Bronnenstrategie

Jagers en boeren

– Jagers-verzamelaars en de agrarische revolutie

– De eerste steden en de ontwikkeling van het schrift

De klassieke oudheid

– De Griekse democratie

– Denken over wetenschap en politiek

– Het ontstaan en bestuur van het keizerrijk

– De verspreiding van de Grieks-Romeinse cultuur

– Jodendom en Christendom

– Van sekte tot staatsgodsdienst

– Het einde van het West-Romeinse Rijk

– Het Oost-Romeinse rijk

De vroege middeleeuwen

– Op het domein

– Handel en steden verdwijnen

– Verbreiding Christendom

– Reguliere en seculiere geestelijkheid

– Het feodale stelsel hoe werkt het en het ontstaan + De nadelen van het feodale stelsel

– Het ontstaan van een islamitisch rijk + De definitieve vestiging van de islam

De late middeleeuwen

– De opkomst van de handel

Veranderend wereldbeeld

– De mens en de wereld centraal

– Het ontstaan en de verspreiding van de renaissance

– Europa verkent de wereld

– De wereld blijkt groter en anders dan gedacht

– Kritiek op de kerk

– De Reformatie in Europa

Een nieuwe republiek in Europa

– Strijd om geloof en centralisatie

– De Nederlanden in opstand

– De Republiek als bestuurlijk buitenbeentje

– Machtsverdeling in de Republiek

– De Republiek in bloei

– De wereldhandel

Koningen, heren en denkers

– Planner hoofdstuk 7

– Absolutisme van Lodewijk XIV

– Absolutisme elders in Europa

– Burgerlijke cultuur de Nederlandse Republiek als voorbeeld

– Hofcultuur Frankrijk als voorbeeld

– Een nieuwe manier van denken en kijken

– De wetenschappelijke revolutie – gevolgen en het debat over oorzaken

Verlichting en revoluties

– Planner hoofdstuk 8

– Wat is de verlichting?

– Verlichte denkers over geloof en samenleving

– Verlicht absolutisme

– Het ontstaan van een publieke opinie

– Revolutie in Amerika en de Republiek

– De Franse revolutie

– De Europese slavenhandel en slavernij

– Slavenhandel en slavernij. Een omstreden geschiedenis

De economische sprong van Europa

– Planner hoofdstuk 9

– De industriële revolutie

– Kapitalisme en economisch liberalisme

– Nationale gevoelens (volgt nog)

– Nationalisme in de politiek (volgt nog)

– Modern imperialisme

– De gevolgen van het moderne imperialisme

Politieke strijd en emancipatie

– Restauratie en liberale revoluties

– Het Koninkrijk der Nederlanden

– Recht voor allen

– De strijd van arbeiders

– Tegen de revolutie het evangelie

– Een land van minderheden