Wanneer werd de Volkenbond opgericht?

Op 25 januari 1919 wordt de Volkenbond opgericht. De bond is een soort voorloper van de Verenigde Naties, de internationale organisatie die in 1945 werd opgericht.

De eerste aanzet voor de Volkenbond wordt tegen het eind van de Eerste Wereldoorlog gegeven door de Amerikaanse president Woodrow Wilson. Tijdens de vredesbesprekingen van Versailles komt deze president met veertien punten. In één van die punten pleitte hij voor de oprichting van een Volkenbond die de politieke onafhankelijkheid en territoriale onschendbaarheid van de leden moet beschermen.

Op 25 januari 1919 wordt deze Volkenbond uiteindelijk opgericht. Twee weken eerder is er al een eerste algemene vergadering gehouden. Amerika zelf treedt niet tot de bond toe. Behalve de geallieerde overwinnaars treden dertien neutrale staten toe tot de Volkenbond. Later treden nog andere staten toe, zoals Duitsland (1926) en de Sovjet-Unie (1934).

Bron tekst: historiek.net

Category : Nieuws, Vragen