Wanneer werd de Berlijnse luchtbrug opgeheven?

Vandaag 12 mei maar dan in het jaar 1949 werd de Berlijnse luchtbrug opgeheven. Maar nu vraag je jezelf misschien af: “Wat is de Berlijnse luchtbrug?”

De Verenigde Staten en Groot-Brittannië moesten Berlijn van eind juni 1948 tot en met 12 mei 1949 via de lucht bevoorraden. Nadat in de westelijke bezettingszones van Duitsland de D-mark was ingevoerd, voerde de Sovjet-Unie op 23 juni 1948 een eigen munt in voor de Sovjet-bezettingszone en Berlijn. De westelijke machten besloten dat die munt in West-Berlijn niet geldig was. De Sovjet-Unie reageerde hierop door alle toegangswegen naar Berlijn af te sluiten.

West-Berlijn kon vanaf dat moment niet meer via water, spoor of weg bevoorraad worden. De Britse en Amerikaanse mogendheden zetten hierop een luchttransportsysteem (Berlijnse luchtbrug) op om de sectoren van Berlijn die onder westerse bezetting stonden te bevoorraden. Dit kon omdat Moskou geen zeggenschap had over het luchtruim boven Oost-Duitsland. Soms landde er elke 45 seconden wel een vliegtuig met hulpgoederen voor de twee miljoen inwoners van West-Berlijn. De Sovjets hieven de blokkade op 12 mei 1949 op.

Meer weten over de Berlijnse luchtbrug? Check dan de histoclip hierboven.

Bron tekst: vandaagindegeschiedenis.nl