Wanneer is de splitsing tussen Luxemburg en België tot stand gekomen?

Een van de afspraken van het Congres van Wenen in 1815 was dat Willem I niet alleen koning was van Nederland en België maar ook van Luxemburg. Bij de Belgische opstand van 1830 grepen de rebellen de macht over het grootste deel van Luxemburg, alleen de stad Luxemburg bleef in handen van Nederland.

Met het Verdrag van Londen van 1839 erkende Willem I de onafhankelijkheid van België. Daarbij werd Luxemburg verdeeld. Het westelijk deel, dat voornamelijk Franstalig was, werd toegevoegd aan België. Willem I bleef groothertog van het oostelijk deel, waar voornamelijk Duits werd gesproken. Ook zijn twee opvolgers waren zowel koning van Nederland als Luxemburg. Pas na het overlijden van Willem II in 1890 kreeg Luxemburg een eigen vorstenhuis.