Waarom moet je morgen weer naar school?

Morgen is het weer zover: de leerlingen uit midden-Nederland moeten weer naar school, maar waarom eigenlijk? De leerplichtwet verplicht kinderen om tot hun 18e jaar onderwijs te volgen. De eerste leerplichtwet in Nederland ontstond op 1 januari 1901.

Voor die tijd was er geen leerplicht. Kinderen gingen naar school als hun ouders dat konden betalen. Voor veel kinderen was er dus geen geld voor onderwijs. Sterker nog. Voor 1874 was kinderarbeid in Nederland doodnormaal. Door de groeiende industrialisatie werkten kinderen soms vanaf hun vijfde jaar in de fabriek. Ook werkten veel kinderen in de landbouw.

IMG_3917.JPG

Kinderwetje van Van Houten
Vanaf de jaren ’30 van de 19e eeuw groeide met name de textielindustrie. Thuisnijverheid werd steeds meer vervangen door fabrieksproductie. Uiteraard had dat sociale gevolgen, en de hele 19e eeuw door werd hierover politiek gediscussieerd. Aan de ene kant waren er mensen die vonden dat kinderarbeid te vergelijken was met de slavernij. Zij wilden het verbieden. Aan de andere kant dachten anderen dat ouders de inkomsten van het werk van hun kinderen niet zouden kunnen of willen missen. Zij wilden een andere maatregelen, zoals verplichte lessen in de fabriek. In 1874 diende de politicus Samuel van Houten een wetsvoorstel in, waardoor het kinderen tot 12 jaar verboden werd in fabrieken te werken. Het debat duurde vijf dagen, maar uiteindelijk werd de wet aangenomen. De wet gold alleen voor fabrieksarbeid. Kinderarbeid op het land bleef wel toegestaan. In de loop van de eeuw werd deze wet aangepast, waardoor iedereen tot en met zijn 18e naar school moet. En dat is de reden waarom de leerlingen morgen weer naar school moeten.

Bron: isgeschiedenis.nl