‘Sahara is miljoenen jaren ouder dan gedacht’

De Sahara is mogelijk meer dan twee keer zo oud als tot nu toe werd aangenomen, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

De verwoestijning van het gebied dat nu de Sahara heet, begon waarschijnlijk 7 miljoen jaar geleden door het krimpen van een oude superoceaan ten noordoosten van Afrika. Dat melden Noorse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Eerder werd aangenomen dat de woestijn pas 2 tot 3 miljoen jaar geleden ontstond.

Simulaties

De wetenschappers baseren hun conclusies op klimaatsimulaties. De modellen zijn gemaakt naar aanleiding van vondsten waaruit blijkt dat sommige zandduinen in de Sahara veel ouder zijn dan 3 miljoen jaar. De klimaatmodellen suggereren dat er 11 tot 7 miljoen jaar geleden een verschuiving van aardplaten plaatsvond in het gebied, waardoor het noorden van Afrika langzaam uitdroogde. De verschuivingen zorgden voor het krimpen van de Thetyszee, een voormalige superoceaan die Afrika scheidde van Europa en Azië. Het Arabische schiereiland nam voor een deel de plaats in van dit water.

Zonlicht

Door die veranderingen in het omliggende landschap trok er steeds minder vochtige lucht over het gebied dat we nu kennen als de Sahara. Ook werd door het Arabisch schiereiland minder zonlicht gereflecteerd dan door de Thetyszee, waardoor de temperaturen opliepen. Zo ontstond er langzaam een woestijn in het noorden van Afrika. Aangezien de studie voornamelijk is gebaseerd op computermodellen en niet op geologische vondsten is er wat kritiek op de uitkomsten.

Bron: nu.nl

Category : Nieuws