20140730-180213-64933185.jpg

Op reis: het Hindoeïsme

Vandaag was ik in een Hindoeïstische tempel. Ik was verbaasd hoe populair het eigenlijk was, aangezien nog maar 15% van de wereldbevolking Hindu is en daarvan de meeste mensen in India wonen.

20140730-180343-65023960.jpg

Wat is het Hindoeïsme eigenlijk? Het Hindoeïsme kent verschillende goden. Sommige mensen zeggen dat het Hindoeïsme een polytheïstische godsdienst is (een godsdienst met meerdere goden). Maar Hindoes zelf zeggen dat het Hindoeïsme gewoon monotheïstisch (een godsdienst met één god) is. Omdat alle goden zijn ontstaan uit één absolute goddelijkheid.

Na de dood
In het Hindoeïsme heeft de wereld geen echt begin en ook geen echt einde. Als je dood gaat, geloven de Hindoes dat je opnieuw geboren wordt (reïncarnatie).

Kastenstelsel
De Hindoes hadden een kastenstelsel, dit is een soort rangenstelsel binnen het geloof. Sommige mensen gebruiken het nog steeds.

Het hoogste rang hebben de priesters, dan de vorsten en ridders, daarna boeren en handelslieden en als laatste de slaven.

Mensen die niet tot een kaste behoren heten paria’s. De mensen die tot de paria’s behoren, zijn onder andere de toeristen en de mensen met de onreine beroepen als schoonmaker, slager, straatveger en lijkverbrander.