Niet alle kanonnen worden gebruikt als kanon

Soms zie je een kanon nog staan bij een stadspoort of aan de kant van een gracht. Vaak denken mensen dat deze kanonnen gebruikt werden als verdediging van de stad. Vaak werden deze kanonnen niet gebruikt als verdediging, maar werden ze gebruikt als zogenaamde hoogwaterkanonnen. 

Deze kanonnen stonden op een hoge plek aan de oevers van rivieren. De functie ervan was om mensen te waarschuwen als het water te hoog zou staan. Als je één schot hoorde, dan betekende dat het water heel hoog stond, bij twee schoten wist je dat het water bijna over de dijk heen zou komen. Bij drie schoten was er een dijkdoorbraak. Kortom, ze hadden voornamelijk een waarschuwende functie.

 

Category : Nieuws, Rare feiten
Tags :