Drinkende-man-Quirin-Boel-David-Teniers-II-onbekend-1635-1668

Middeleeuws schelden

De scheldkanonnades die onze voorouders op elkaar loslieten waren verre van misselijk. In de tijd van het Middelnederlands, zoals onze taal tussen 1200 en 1500 genoemd wordt, maar ook in de eeuwen daarop hielden de Nederlanders als het op schelden aankwam vooral van beledigende termen die te maken hadden met seks,drank, poep en plas of achterlijkheid.

Ghy luysighe rabaut!
Als u uw partner of de buurman eens lekker ouderwets in middeleeuwse of vroegmoderne stijl wilt uitkafferen, kunt u wat inspiratie opdoen uit de onderstaande lijst met oude scheldwoorden. Mocht u commentaar krijgen, bijvoorbeeld de vraag wat de betekenis is van hetgeen u tiert, dan staat hieronder achter elke krachtterm een korte uitleg of verklaring.

Overigens, naast gefrustreerde echt- of buurtgenoten, kunnen ook taalkundige masochisten, snoodaards, gladjakkers en ‘luysighe rabauten’ hun hart ophalen met het gezever en gescheld van ons voorgeslacht!

Lijst van ouderwetse scheldwoorden:

hennetaster vrouwengek, iemand die zijn handen niet van de kippetjes af kan houden.
leverslokker een gulzigaard.
lueghentapper leugenaar.
cattenghespuijs nietswaardig, verachtelijk volk.
ic schyte in ulieden ‘shit on you’.
eeraftreckere schennispleger, iemand die een ander zedelijk onteert.
duyvelspecht scheldnaam voor Spaanse soldaten (combinatie van duivel en specht).
platbroeck impotente man, bij wie de broek maar niet bol wil gaan staan.
hoerenzuene hoerenjong.
avondtronc van het Franse avoutron: een door overspel verkregen kind, dus een hoerenzuene (zie hiervoor).
slutpese impotente man (slut betekent onmachtig). Tegenwoordig denken we bij slut eerder aan het fenomeen ‘vloerduyve’, zie verderop in deze lijst).
vloerduyve hoer.
nicker iemand die met duivels praat.

Bron: historiek.net