Hoe telde men de jaren voor onze jaartelling?

Onze jaartelling komt uit het christendom en begint bij de geboorte van Jezus. Maar het is niet de enige jaartelling die op aarde wordt aangehouden. 

De Arabische jaartelling is begonnen toen de profeet Mohammed verhuisde van Mekka naar Medina. Bijna elk volk heeft zo zijn eigen belangrijke momenten waaraan de jaartelling is opgehangen. Veel volken begonnen vroeger de jaartelling elke keer opnieuw als er een nieuwe koning aan de macht kwam. Soms werd de inname of oprichting van een stad als begin van de jaartelling gebruikt.

De dagen, weken, maanden en jaren werden, voordat de mens daar hulpmiddelen voor had, geteld met behulp van de zon en de maan. De tijd overdag werd bijgehouden door de schaduw van de zon te volgen met een pilaar. De lengte en de richting van de schaduw verandert in de loop van de dag, waardoor men ongeveer wist hoe laat het was.

De maanden zijn bij te houden door de stand van de maan te volgen en de aren door het bestuderen van de legende van de schaduw die de zon geeft. Rond de langste dag van het jaar is de schaduw het kortst, op de kortste dag het langst. Op die manier konden mensen inschatten wanneer er bijvoorbeeld gezaaid en geoogst moest worden. Die tijdsmeting was niet precies, maar goed genoeg om te overleven.