Rare feiten: Amsterdam en Den Haag

Waarom is Amsterdam de hoofdstad, maar zit de regering in Den Haag?

Dat is de schuld van Lodewijk Napoleon, de broer van de Franse keizer Napoleon Bonaparte. Toen Nederland in 1806 werd ingelijfd door Frankrijk, kreeg Lodewijk de titel van koning. Ons land had destijds nog geen hoofdstad. Lodewijk besloot om zijn regering in Amsterdam te vestigen en die stad ook uit te roepen tot hoofdstad. Dat was niet logisch, want Nederland werd al vanaf de zestiende eeuw bestuurd vanuit Den Haag. Toen Nederland in 1813 de zelfstandigheid terug kreeg, verhuisde de regering weer naar Den Haag, Amsterdam bleef de hoofdstad.