Uitlegfilmpjes

Hoofdvragen

– Welke ideeën ontstonden tijdens de Verlichting over de ideale samenleving, 1650-1789?

– In welke mate is de Franse Revolutie verlicht te noemen, 1789-1815?

– Welke invloed had de Verlichting op de politieke cultuur, 1815-1848?

Bronvragen

Nog geen beschikbaar

Powerpoints uit de les

– Een nieuwe manier van denken en kijken

– De wetenschappelijke revolutie-gevolgen en het debat over oorzaken

– Wat is de verlichting?

– Verlichte denkers over geloof en samenleving

– De Franse Revolutie

– Historische context: de Verlichting (1650-1789)

– Historische context: de Franse Revolutie (1789-1815)

– Historische context: Europa (1815-1848)