Uitlegfilmpjes

Hoofdvragen

– Wat betekende de vorming van het Duitse keizerrijk voor het machtsevenwicht tussen de Europese grootmachten, 1871-1918?

– Welke factoren leidden tot de ondergang van de Republiek van Weimar, 1919-1933?

– Welke gevolgen had het nationaalsocialisme voor Duitsland en Europa, 1933-1945?

Bronvragen

– Examentraining Duitsland vragenblad

– Examentraining Duitsland bronnenblad

– Examentraining Duitsland antwoordblad

– Examentraining Duitsland bronnenstrategie

Powerpoints uit de les

– Nationale gevoelen

– Nationalisme in de politiek

– Een nieuw soort oorlog

– De impact van de oorlog

– Historische context: Duitse Keizerrijk (1871-1918)

– Historische context: Duitse keizerrijk personen en gebeurtenissen

– Historische context: Republiek van Weimar (1919-1933)

– Historische context: Republiek van Weimar personen en gebeurtenissen

– Historische context: Nazi-Duitsland (1933-1945)

Filmpjes horende bij de powerpoints

De Frans-Duitse oorlog

De Eerste Wereldoorlog

Slag bij de Somme

Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog

Neville Chamberlain: peace of our time