Uitlegfilmpje

Vragen om het beter te snappen

– Wat was het ideaalbeeld in de renaissance? Geef ook een voorbeeld van dit ideaalbeeld.

– Waar haalde men in de renaissance hun inspiratie vandaan?

– Wat vond men in de renaissance van de periode 500-1000 n.Chr.?

– Geef 3 oorzaken waardoor de renaissance kon ontstaan.

– Leg het belang uit van de uitvinding van de boekdrukkunst.

Powerpoints uit de les

– De mens en de wereld centraal

Filmpjes horende bij de powerpoint

– Da Vinci’s Demons

Leonardo da Vinci uitvindingen