Uitlegfilmpje

Vragen om het beter te snappen

– Door wie is de Islam ‘opgericht’? Welk boek heeft hij geschreven?

– Noem enkele punten van de islam. (Gebruik in je antwoord het begrip sharia)

– Geef 2 redenen waarom de Islam zich zo snel kon verspreiden.

Powerpoints uit de les

– Het ontstaan van een islamitisch rijk + De definitieve vestiging van de islam

Filmpjes horende bij de powerpoint

– NOS: onthoofding van een journalist in Syrië