Uitlegfilmpje

Vragen om het beter te snappen

– Over welk conflict gaat dit?

– Welke 2 oorzaken heeft dit conflict? Ook kort uitleggen.

– Hoe belangrijk is Beeldenstorm in het vervolg van de Opstand? Leg kort uit.

– Hoe zag het bestuur van de Nederlanden er uit vóór het conflict? (Gebruik in je uitleg regenten, stadhouder en raadpensionaris)

– Hoe zag het bestuur van de Nederlanden er uit na het conflict?(Gebruik in je uitleg regenten, stadhouder en raadpensionaris)

Powerpoints uit de les

– Strijd om geloof en centralisatie

– De Nederlanden in opstand

Filmpjes horende bij de powerpoint

– De Beeldenstorm – klokhuis

– Welkom in de Gouden Eeuw: oorlog en vrede