Uitlegfilmpje

Vragen om het beter te snappen

– Koningen wilden in de Late ME centraliseren: hun macht verstevigen en regeren vanuit één plaats. Leenheren verzetten zich hiertegen. Op welke 4 manieren verzetten deze zich?

– Stelling: Centralisatie is een manier om de staatsvorming te bevorderen. Leg deze stelling uit en gebruik in je antwoord de begrippen parlement en Staten-Generaal.