Vaardigheden – uitleg:

– Historische vaardigheden

– Antwoorden op tekstbronnen

Jagers/verzamelaars en Egypte

Verborgen stam komt tevoorschijn

Jagen

Dorp

Jagers/verzamelaars en Egypte – uitleg:

Uitleg: Jagers en verzamelaars

Uitleg: Het ontstaan van de landbouw

Uitleg: De eerste steden

Grieken en Romeinen

Vechtstijl Romeinen

Grieken en Romeinen – uitleg: 

Uitleg: De Griekse stadstaat

Uitleg: Het Romeinse imperium

Uitleg: Romanisering

Uitleg: De Grieks-Romeinse cultuur

Uitleg: Romeinen en Germanen

Vroege middeleeuwen

– Vrije boeren

Doop van heidenen

Ontmoeting Noormannen en Engelsen

Noormannen in gevecht met een graaf

Karel de Grote

– Verschil tussen leenheren en leenmannen

NOS: onthoofding van een journalist in Syrië

Vroege middeleeuwen – uitleg:

 Uitleg: Feodalisme

Uitleg: Hofstelsel en horigheid

Uitleg: Christendom in Europa

Uitleg: De islam

De late middeleeuwen

– Stad in de middeleeuwen

De late middeleeuwen – uitleg:

Uitleg: Handel en nijverheid

Uitleg: De stedelijke burgerij

Uitleg: De macht van de paus

Uitleg: De kruistochten

Uitleg: Staatsvorming

Een veranderend wereldbeeld

Da Vinci’s Demons

– Azteken

Nova Zembla

Reden voor reformatie

Een veranderend wereldbeeld – uitleg:

Uitleg: Renaissance en humanisme

Uitleg: De Europese expansie

Uitleg: De kerkhervorming

Een nieuwe republiek in Europa

– Uitleg: De Nederlandse opstand

De Beeldenstorm – klokhuis

Welkom in de Gouden Eeuw: de VOC

Welkom in de Gouden Eeuw: oorlog en vrede

Slavenhandel

Een nieuwe republiek in Europa – uitleg:

Uitleg: Handel overzee

Uitleg: De Gouden Eeuw

– Uitleg: de Nederlandse Opstand

Koningen, heren en denkers

Absolutisme

Stadhuis Amsterdam (Paleis op de Dam)

Spiegelzaal Versailles

Le roi danse: Lodewijk en de adel

Descartes: The Matrix

Gedachte-experiment

Koningen, heren en denkers – uitleg:

Uitleg: Absolutisme

Uitleg: Verlicht absolutisme

Uitleg: De wetenschappelijke revolutie

Verlichting en revoluties

Bruce Almighty

A Brief History of the USA – Bowling for Columbine

Columbine shooting (WAARSCHUWING SHOCKERENDE BEELDEN)

Liedje: strange fruits hanging in the poplar tree

– Dossier geschiedenis: handel in slaven

Dossier geschiedenis: slaven op de plantages

12 Years a Slave trailer

Verlichting en revoluties – uitleg:

– Uitleg: de verlichting

– Uitleg: verlicht absolutisme

Uitleg: democratische revoluties

Uitleg: slavernij en abolitionisme

De economische sprong van Europa

Charlie Chaplin ‘Modern Times’

De economische sprong van Europa – uitleg:

Uitleg: de Industriële Revolutie

Politieke strijd en emancipatie

Maarten van Rossum: Koning Willem I

Maarten van Rossum: Koning Willem II

Maarten van Rossum: Koning Willem III

Histoclip: Koninkrijk en grondwet

Histoclip: schoolstrijd

Politieke strijd en emancipatie – uitleg:

Uitleg: Liberalisme

Uitleg: Socialisme

Uitleg: Nationalisme

Uitleg: Confessionalisme

Uitleg: Emancipatie

Uitleg: Emancipatiebewegingen

Leven in een massasamenleving

Arrival of a train (1895)

A Trip to the Moon (1902)

Van het westelijk front geen nieuws

Dulce et decorum est

Shell shock 1

Shell shock 2

Histoclip WO I

Explosie loopgraven

– Trailer: The Great Gatsby

Maarten Luther King

Leven in een massasamenleving – uitleg:

Uitleg: de sociale kwestie

Uitleg: modern imperialisme

Uitleg: de Eerste Wereldoorlog

Uitleg: de economische wereldcrisis

Uitleg: totalitaire systemen

Uitleg: propaganda en communicatie