Uitlegfilmpje

Vragen om het beter te snappen

– Welke nieuwe bevolkingsgroep ontstaat in de steden en wat wil deze groep?

– Op welke manieren proberen steden zich los te maken van de landsheer? Gebruik in je antwoord de begrippen privileges en stadsrecht.

– Wat krijgt de landsheer terug van de steden?

– Noem 2 voordelen en 2 nadelen van gilden.

Powerpoints uit de les

– De stad herleeft

Filmpjes horende bij de powerpoint

– Stad in de middeleeuwen