Uitlegfilmpje

Vragen om het beter te snappen

– Wat wordt bedoeld met “vormentaal”?

– Geef enkele voorbeelden van de Grieks-Romeinse-cultuur.

Powerpoints uit de les

– De verspreiding van de Grieks-Romeinse cultuur