Uitlegfilmpje

Vragen om het beter te snappen

– Hoe was het mogelijk dat het Romeinse Rijk zo groot kon worden?

– Leg de voordelen uit van Pax Romana.

Powerpoints uit de les

– Het rijk van Alexander de Grote

– Het ontstaan en bestuur van het keizerrijk (HAVO)

– Het ontstaan en de uitbreiding van het Romeinse Rijk & Het ontstaan en bestuur van het keizerrijk

– Het ontstaan en de uitbreiding van het Romeinse Rijk (VWO)

– Het bestuur van de Republiek (VWO)

Filmpjes horende bij de powerpoint

Alexander vecht met Darius

Alexander vecht in India

– Vechtstijl Romeinen

– Welkom bij de Romeinen (Keizer Augustus)