Uitlegfilmpje

Vragen om het beter te snappen

– Noem de 3 vormen van christelijke expansie die worden beschreven.

– Hoe ging de Katholieke Kerk om met mensen die kritiek hadden op de kerk? Gebruik in je antwoord de begrippen ketter en inquisitie.

– Noem 2 positieve en 2 negatieve gevolgen van de Kruistochten.