Uitlegfilmpje

Vragen om het beter te snappen

– Wat versta je onder een grondwet?

– Wat versta je onder een grondrecht?

– Wat versta je onder staatsburgerschap?

– Waarom was de Amerikaanse revolutie een democratische revolutie?

– Wat maakte de Amerikaanse revolutie duidelijk aan Europa?

– Waarom vond het voorbeeld van de Amerikaanse revolutie juist in de Republiek navolging?

– Waren patriotten voor of tegenstander van de stadhouder? Leg je antwoord uit.

– Leg uit hoe de situatie in Frankrijk tijdens het ancien régime een perfecte voedingsbodem is voor een democratische revolutie. Gebruik in je antwoord de begrippen ‘sociale verhoudingen’ en ‘standensamenleving’.

Powerpoints uit de les

– Revolutie in Amerika en de Republiek

– De Franse Revolutie

Filmpjes horende bij de powerpoint

– A Brief History of the USA – Bowling for Columbine

– Columbine shooting (WAARSCHUWING SHOCKERENDE BEELDEN)

– Oorlogsscene 18e eeuw

– Welkom in de Ijzeren Eeuw (Franse tijd in Nederland)