Uitlegfilmpje

Vragen om het beter te snappen

– Hoe werd de Grieks-Romeinse cultuur verspreid in Europa?

– Wat heeft romanisering te maken met dit aspect?

Powerpoints uit de les

– Het einde van het West-Romeinse Rijk

– Het Oost-Romeinse rijk

Filmpjes horende bij de powerpoint

– Welkom bij de Romeinen (het einde)